Learn & Experience the POWER of TallyPrime

Placement Detail
 
Some of the Students Placed in Year 2020

Amit Gaur

Jaideep Singh Thalwal

Kuldeep Singh Rana

Riya Karki

Sahil Raturi

Sheetal Rawat

         

And many more....

Some of the Students Placed in Year 2019

Alka Panwar

Hari Om

Jyoti Kukshal

Kehkasha

Pinki Negi

Prateeksha Saini

Rajneet Kaur

Shashank Thapliyal

       
          And many more....
Some of the Students Placed in Year 2013

Sarthak Bhatt

Hari Om

Ashish Gairola

Govind Bisht

Vishal

Anamika

ManMohan

Praveen Khanduri

Dheeraj Bhatt

Bindu Negi

Asha Arora

Sanjay Arora

Sonia Joshi

Jyoti Bhardwaj

Gambhir Tomar

Mohit Verma

Shivam Maurya

Arun Painuly

Jyoti Shreshtha

Siddharth Agarwal

Bushra

Shubham Verma

Ankit Bisht

Mayur

          And many more....
Some of the Students Placed in Year  2012

Sakshi Goyal

Gajender Negi

Pooja Uniyal

Aditya Sharma

Amit Petwal

Deepika Tiwari

Mukesh Kumar

Naveen Kumar

Asha Gussain

Preetam

Seema Rawat

Ankit Kumar

Anupama Nautiyal

Neha Rawat

Nitin Tyagi

Priyanka Raturi

   
         

And many more....

Some of the Students Placed in Year  2011

Himanshu Rawat

Kavita Thapliyal

Kuldeep

Manish Newlee

Nitesh Badoni

Punam Rana

Raj Kumar

Tanuja Godiyal

Deepak Thapliyal

Arti Negi

Mukesh Kumar

Rashmi

Harminder Singh

Kirti Rana

Rahul Pandey

Diksha Verma

Rohit Krishali

Hemlata Karki

Santosh

Pooja

Shubham

And many more....

         
 

Copyright Reserved : Webline Institute of Accounting Technology
Powered by : Webline
webcounterwebsite